FÖRELÄSNINGAR och UTBILDNINGAR FÖRETAGSUTVECKLING BLOGG UTBILDNINGAR 2019 HENRIK

VÄLKOMMEN TILL PASSION DYNAMICS HR och Hälsa

För ett modernt ledarskap och ett starkt arbetsliv.


VÄLKOMMEN

Vi vet hur små och medelstora företag kämpar för att hålla takten med utvecklingen och hävda sig i konkurrensen.
Vi vet också att det ibland saknar kunskap och resurser för att täcka alla behov och visioner.

En kontakt – Alla möjligheter
Passion Dynamics – HR och Hälsa
gör det lätt för dig att hitta det du behöver för att bli ett starkt företag.

Vårt unika koncept ger dig…
– Tid över till det du som företagsledare är bäst på.
– Mer lönsamhet och kvalitet.
– Glada och engagerade medarbetare.

Med ett telefonsamtal får ni tillgång till våra tre huvudområden:
– Organisation och ledarskap.
– Hälsa och friskvård.
– Systematiskt Arbetsmiljöarbete – SAM/OSA.

Så som:

– Struktur på SAM- och OSA-arbetet.
– Organisationsutveckling.
– Inre och yttre ledarskap.
– Stresshantering.
– Profilanalyser – DISC, Drivkrafter och EQ. – Coachning individuellt och i grupp.
– Konflikthantering och kommunikation.
– Missbrukshantering/information.
– Läkarundersökningar.
– Sjukgymnastik.
– Sälj och service.
– Utbildningar/produkter kring säkerhet och första hjälpen.

Vårt nätverk av erfarna aktörer hjälper dig med upplägget, kartlägger behov och genomför insatserna. Metodiken bygger på beprövad pedagogisk grund med KBT-inriktning. Samtliga har adekvata utbildningar och är ansvarsförsäkrade.

Ring eller mejla nu direkt och berätta vad nästa steg i utvecklingen är med ditt företag.
Telefon: 0709-460 420
Mail: henrik@passiondynamics.com

För ett modernt ledarskap och starkt arbetsliv.
Vi ses

Henrik Perrin

MEJLA TILL PASSION DYNAMICS AB.