FÖRELÄSNINGAR FÖRETAGSUTVECKLING BLOGG UTBILDNINGAR TEAMET

VÄLKOMMEN!

Vi vet hur små och medelstora företag kämpar för att hålla takten med utvecklingen och hävda sig i konkurrensen.
Vi vet också att det ibland saknar kunskap och resurser för att täcka alla behov och visioner.

Vårt unika koncept ger er…
– Tid över till det du som företagsledare är bäst på.
– Mer lönsamhet och kvalitet.
– Glada och engagerade medarbetare.

EN KONTAKT – ALLA MÖJLIGHETER
Passion Dynamics gör det lätt för er att hitta det ni behöver för att bli ett starkt företag.

– Organisation och ledarskap.
– Hälsa och friskvård.
– Systematiskt Arbetsmiljöarbete – SAM/OSA.
Så som:
– Ledarskapsutbildningar.
– Struktur på SAM- och OSA-arbetet.
– Organisationsutveckling.
– Inre och yttre ledarskap.
– Stresshantering.
– Profilanalyser – DISC, Drivkrafter och EQ.
– Coachning individuellt och i grupp.
– Konflikthantering och kommunikation.
– Missbrukshantering/information.
– Läkarundersökningar.
– Sjukgymnastik.
– Sälj och service.
– Utbildningar/produkter kring säkerhet och första hjälpen.


Vårt nätverk av erfarna aktörer hjälper dig med upplägget, kartlägger behov och genomför insatserna. Metodiken bygger på beprövad pedagogisk grund med KBT-inriktning. Samtliga har adekvata utbildningar och är ansvarsförsäkrade.

Ring eller mejla nu direkt och berätta vad nästa steg i utvecklingen är med ditt företag.
Telefon: 0709-460 420

Mail: henrik@passiondynamics.COM

För ett modernt ledarskap och starkt arbetsliv.
Vi ses!
Henrik Perrin

KONTAKTA OSS