LEDARSKAPSTRÄNING UTBILDNINGAR FÖRELÄSNINGAR BLOGG OM OSS

Marknadens bäst

strukturerade

ledarskapsträning

Lönsammaste investeringen
Tid för reflektion med konkreta åtgärder
Kommunikation och medarbetarengagemang

Ledarskapsträning gör dig bättre

Ledarskapsträning är till för alla chefer och ledare. Både nya och mer erfarna.

Träningen ger dig möjlighet att utifrån din egna situation, aktivt och strukturerat reflektera över din arbetsvardag. Tränaren ställer frågor och ger utvecklande uppgifter att träna på. Dessa följs upp och nästa träningsuppgift väljs ut tills programmet är genomfört.

Vi kallar det träning eftersom det faktiskt är det det handlar om. All kunskap och alla färdigheter måste tränas in. Ingen idrottare föds världsmästare eller ens amatör, möjligtvis med viss fallenhet för sin gren, men inte mer.
Vi måste träna för att lära. Sedan hänger allt på hur bra du vill bli. En ledare eller chef kan ha fallenhet för att skapa resultat genom andra men utan nytt lärande och träning kommer kompetensen gå upp till en viss nivå och sedan inget mer.
Man slår i ”kompetenstaket” och det märker vi när vi stöter på problem vi inte lyckas lösa.

Ledarskap är en färskvara nu för tiden. Vi behöver hela tiden hålla oss uppdaterade på utvecklingen och det finns inget bättre sätt att lära in och att hänga med än genom att ta små och fokuserade steg i rätt riktning. I en utbildning får du allt serverat på kanske ett par dagar och sedan kommer du att glömma bort 90% inom en vecka. Vardagen tar över. Det är så vi fungerar som människor. Men att träna sitt ledarskap för att bli bättre, starkare, tydligare och effektivare under en längre tid, gör att du kommer ihåg 90% istället.

Träna dig att bli den chef du vill vara.

LEDARSKAPETS DIMENSIONER 2.0

Ledarskapets Dimensioner 2.0 är utvecklat av Mats Holmér – Holmér Management International. Som ur dagsfärsk forskning och mer än 30 års erfarenhet inom ledarskap hos de högsta cheferna i näringslivet gjort ett av marknadens bäst strukturerade ledarskapsprogram. Programmet är tydligt och flexibelt där du som kund i samråd med tränaren bestämmer takt och upplägg. Tillsammans väljer ni de effektivaste åtgärderna som ska tränas varje månad.

Steg 1
Fokuserar på att utveckla ledarskapsförmågor, metodik och befintliga samarbeten. Programmet utforskar aspekter inom ledarskap, kommunikation, engagemangs-/motivationsteori samt att uppnå resultat med hjälp av sina medarbetare och leda personalen mot tydliga och attraktiva mål. Programmet är baserat på den senaste forskningen inom organisationspsykologi, ledarskap och medarbetarengagemang.
Vi har 10 träffar under 6-12 månader. Din tränare finns tillgänglig för frågor och bollande av idéer under hela programmets genomförande.

Steg 2
Ett naturligt steg som bygger vidare på steg 1 och fokuserar främst på din operativa och strategiska roll inom management. Upplägget är liknande, men vi börjar nu om i ett högre steg i spiralen och med nya fokusområden.

Teamutveckling – Motivation och mål
Ett grupp/team utvecklingsprogram som fokuserar på motivation, medarbetarengagemang och målsättning. Det kan med fördel användas tillsammans med Ledarskapets Dimensioner 2.0.

KONTAKA MIG OM LEDARSKAPSTRÄNNG

henrik@passiondynamics.com
0709-460 420