LEDARSKAPS- OCH ENGAGEMANGSPROGRAM UTBILDNINGAR OM OSS

PASSION DYNAMICS AB

LEDARSKAPSTRÄNING OCH ENGAGEMANG

Inspelat webinar som skapar Engagemang

Klicka på knappen här nedanför så får du en ordentlig genomgång om hur vi tillsammans kan skapa mer välmående människor och företag i Sverige.

Passion Dynamics – Ledarskap och engagemang

Ledarskapsträning för medarbetarengagemang har så många fördelar. När vi känner oss kompetenta, kan påverka vår arbetssituation och involverade i det som händer, så visar all forskning att vi får en arbetsplats med mer kreativitet, arbetsglädje och lönsamma resultat över tid.

Det visar sig konkret genom:
– Att ni ser fram emot en måndag.
– Att ni har tydliga och lockande mål som alla förstår.
– Att ni känner att jobbet engagerar oss och drar åt samma håll.
– Att ni känner trygghet.
– Att ni vågar be om hjälp.
– Att er policy och företagskultur är till allas glädje och utveckling.
– Att ni helt enkelt gillar att gå till jobbet.

Passion Dynamics AB erbjuder ledarskapsträning och medarbetarprogram tillsammans med Hej Engagemang med ambitionen att alltid ligga i branschens tätklunga. Med grund i aktuell forskning, pedagogisk erfarenhet och fokus kan vi skapa arbetsplatser vi gillar att gå till. Med en tydlig modell för engagemangsskapande, behaglig kommunikation och vinnande beteenden, stöttas du som chef och dina medarbetare att tillsammans skapa en bra arbetsvardag tillsammans.


Mvh

Henrik Perrin

Ledarskap och Engagemang

Det finns många duktiga ledare och nästan alla väljer att utmana sig själva att bli ännu bättre. Jag erbjuder dig därför ett samtal utan förbehåll, där du kan berätta om dig och din situation. Efteråt får du ett erbjudande för det stöd som skulle passa just dig och organisationen.


Boka ett första samtal här