LEDARSKAPS- OCH ENGAGEMANGSPROGRAM UTBILDNINGAR OM OSS

Ett mer välmående och engagerat

Sverige.

Ger dig en välmående chefsroll
Tid för reflektion med konkreta åtgärder
Ledarskap och medarbetarengagemang

Ledarskap och Engagemang för alla

Ett ledarskaps- och medarbetarprogram för att få till det där härliga engagemanget på jobbet.

Passion Dynamics AB samarbetar med Hej Engagemang, för att vi båda vill, att så många som möjligt ska gå till jobbet med en go´ känsla i kroppen. Att vi gör det för att vi vill, inte för att vi måste. Vi stöttar dig som ledare och dina medarbetare att finna ert eget engagemang och hjälper er att sprida det till gruppen.

Engagemang bygger på våra grundläggande mänskliga behov av självstyre, kompetens och involvering. När vi har dom på plats upplever i en högre grad av engagemang än utan.

Forskningen säger att vi t ex kan uppnå 21% högre lönsamhet, 37% lägre personalomsättning och 41% mindre produktdefekter om vi jobbar med att få upp känslan av engagemang för våra arbetsuppgifter. Det är stora siffror!

Du kan välja ett komplett engagemangsprogram eller börja där ni står idag och låta oss tillsammans titta på vilken typ av aktivering som skulle passa i er unika situation.

Vi ses

Henrik Perrin

Kontakta oss för ett första samtal.

Vi bokar en tid och talar om vad som skulle vara bäst för er just nu.

Träna dig att bli den chef du vill vara.