LEDARSKAPSTRÄNING UTBILDNINGAR FÖRELÄSNINGAR BLOGG OM OSS

Marknadens bäst

strukturerade

ledarskapsträning

Ger dig en välmående chefsroll
Tid för reflektion med konkreta åtgärder
Kommunikation och medarbetarengagemang

Ledarskapsträning för nya och erfarna chefer

Ledarskapsträningen är till för att du ska få en bra och effektiv chefsroll som du själv vill ha den. De flesta vill ha mer tid till att leda, bli tydligare och få människor att både trivas och göra ett bra jobb samt sätta mål som engagerar och utmanar.

Vad känner du att du behöver?

Jag har träffat både de chefer som älskar sitt jobb och de som är tveksamma till rollen. En del känner sig ensamma och vill ha en sparringpartner medan andra gärna jobbar själva och söker nya verktyg. En del är stressade och på väg in i väggen och behöver skapa en bättre balans ihop med personlig effektivitet. En del behöver hjälp med att strukturera sina tankar och mål.

Vi har alla unika behov och styrkor och dom belyser och tränar vi tillsammans genom att träffas ca 1 ggn i månaden.

Du kan välja ett komplett program med ”Ledarskapet Dimensioner 2,0” eller ”Stress management med Hälsa och Ledarskap” och du kan även välja att vi börjar där du står just nu och utveckla det som ligger direkt i nuet.

Träningen ger dig möjlighet att utifrån din egna situation, aktivt och strukturerat reflektera över din arbetsvardag. Jag ställer frågor och ger utvecklande uppgifter att träna på. Dessa följs upp och nästa träningsuppgift väljs ut.

Ledarskap är en färskvara nu för tiden. Vi behöver hela tiden hålla oss uppdaterade på utvecklingen och det finns inget bättre sätt att lära in och att hänga med än genom att ta små och fokuserade steg i rätt riktning. I en utbildning får du allt serverat på kanske ett par dagar och sedan kommer du att glömma bort 90% inom en vecka. Vardagen tar över. Det är så vi fungerar som människor. Men att över tid träna sitt ledarskap för att bli bättre, starkare, tydligare och effektivare gör att du kommer ihåg 90% istället.

Träna dig att bli den chef du vill vara.

LEDARSKAPETS DIMENSIONER 2.0

Ledarskapets Dimensioner 2.0 är utvecklat av Mats Holmér – Holmér Management International. Som ur dagsfärsk forskning och mer än 30 års erfarenhet inom ledarskap hos de högsta cheferna i näringslivet gjort ett av marknadens bäst strukturerade ledarskapsprogram. Programmet är tydligt och flexibelt där du som kund i samråd med tränaren bestämmer takt och upplägg. Tillsammans väljer ni de effektivaste åtgärderna som ska tränas varje månad.

Steg 1
Fokuserar på att utveckla ledarskapsförmågor, metodik och befintliga samarbeten. Programmet utforskar aspekter inom ledarskap, kommunikation, engagemangs-/motivationsteori samt att uppnå resultat med hjälp av sina medarbetare och leda personalen mot tydliga och attraktiva mål. Programmet är baserat på den senaste forskningen inom organisationspsykologi, ledarskap och medarbetarengagemang.
Vi har 10 träffar under 6-12 månader. Din tränare finns tillgänglig för frågor och bollande av idéer under hela programmets genomförande.

Steg 2
Ett naturligt steg som bygger vidare på steg 1 och fokuserar främst på din operativa och strategiska roll inom management. Upplägget är liknande, men vi börjar nu om i ett högre steg i spiralen och med nya fokusområden.

Stress Management för Hälsa och Ledarskap

Stress Management för Hälsa och Ledarskap ger dig alla möjligheter till ett mer välmående och balanserat liv. Du får möjlighet att få mer tid över till att leda, skapa en struktur och kommunikation som gör att du känner dig lugnare och tryggare i din roll. Programmet är uppbyggt för att du genom coachning och självreflektion ska få uppleva mer egenkontroll och meningsfullhet.

Det här programmet tar 3 månader och vi ses vid 7 tillfällen. Du får direkt mätinstrument för att kartlägga nuläget och vi fortsätter att utvärdera och kartlägga under hela programmet. Du får även möjlighet att göra kartläggning av din personalgrupp som vi tillsammans kan ha som underlag för grupputvecklingen.

Båda programmen är väl förankrade i forskning kring positiv psykologi och pedagogik.

Jag själv har examen i pedagogik och mer än 20 års coachingerfarenhet av både ledare och medarbetare.

KONTAKA MIG OM LEDARSKAPSTRÄNNG

henrik@passiondynamics.com
0709-460 420