LEDARSKAPSTRÄNING UTBILDNINGAR FÖRELÄSNINGAR BLOGG OM OSS

Henrik Perrin
och
PASSION DYNAMICS

Passion för ledarskapsutveckling

Jag heter Henrik Perrin och driver Ledarskapsträning och engagemang genom mitt företag Passion Dynamics AB.

Namnet Passion Dynamics påminner mig varje dag om att göra det jag tycker om att göra, det jag själv väljer och det jag ser mig själv vara bra på. Det vill jag också sprida till andra. Drivkrafter, kall eller Darma, ja vi har kallat det olika saker genom historien och kulturerna, men i slutänden handlar det om passion. I dagens termer kallar vi det för arbetsglädje eller medarbetarengagemang och det kräver ledare som kan skapa de bästa förutsättningarna för det att växa.

Genom alla tider och i alla grupper har det funnits ledare som samordnar, motiverar och driver på utvecklingen.

De senaste tio åren har det skett ett paradigmskifte inom ledarskapet. Rollen har blivit komplexare, med många uppgifter, lagar och framför allt krav på kompetens inom annat än bara driva företag med resultat.

En ledare idag förväntas nästan ha lika mycket insikt i psykologi och pedagogik som slutsumman på redovisningen. Medarbetarna ställer helt nya krav, där morot och piska byts ut mot mening och engagemang. Dagens unga arbetstagare vill utvecklas och göra skillnad. Medarbetarna har gått från att var en utbytbar resurs till helt avgörande för verksamhetens lönsamhetsmål.

Det ställer krav på ledaren att se och bekräfta sina medarbetare på ett sätt som ifrågasätter tidigare modeller för kommunikation och ledarskapsroller.

I ledarskapsträningen kommer du nyfiket upptäcka sidor av dig som ledare. Du kommer utveckla och förfina dina färdigheter både inom organisationen och dig själv som person och den resan kommer att sträcka sig ut i din omgivning och lämna avtryck hos 100-tals människor.
Boka in en halvtimme i din kalender så kommer jag till dig och berättar mer.

Med Värme

Henrik Perrin med team

Ledarskapstränare och utbildare.

Mina 10 000+ timmar

255 p Universitetsstudier
Fritidspedagogisk examen
Socialantropologi
Coachning och handledning
Teamutveckling

Några kurser
Motivational interviewing (MI)
1-årig Stresskonsultutb.
Medberoende
Mental träning och avslappning
NLP
  mm

Några erfarenheter
Utbildare inom ledarskap åt Confex.
Konsult åt bl a arbetsförmedlingen
Behandlingsass. för missbrukare
Friskvårdare och föreläsare inom företagshälsovård
Projektledare och näringslivsutvecklare
Teamledare inom ledarskapsträning
Lärare och fritidspedagog