LEDARSKAPS- OCH ENGAGEMANGSPROGRAM UTBILDNINGAR OM OSS

Henrik Perrin
och
PASSION DYNAMICS

Passion för engagemang

Jag heter Henrik Perrin och är övertygad om att Ledarskapsträning och medarbetarengagemang är helt avgörande för att få till en riktigt bra arbetsplats dit vi går varje dag för att vi VILL det. När medarbetare och chefer går till jobbet med huvudet lyft och stegen känns – om inte fjäderlätta – så i alla fall fulla med skönt gung. Då där gunget som visar att du är på väg till något som inspirerar, utmanar och skänker mening.

Den senaste tiden har det skett ett paradigmskifte inom ledarskapet. Rollen som chef har blivit mer inriktad på ”de mjuka” värdena, med många uppgifter, lagar och krav på kompetens inom annat än bara driva företag med resultat. Så som att förstå vad det är som skapar lust istället för måste. Hur man lyckas med att skapa en miljö och ett arbetssätt som inspirerar. osv

En ledare idag förväntas nästan ha lika mycket insikt i psykologi och pedagogik som slutsumman på redovisningen. Medarbetarna ställer nya krav, där morot och piska byts ut mot mening och engagemang. Dagens medarbetare vill i större utsträckning utvecklas och göra skillnad genom sina yrken. Medarbetarna har således gått från att vara en utbytbar resurs, till helt avgörande för verksamhetens lönsamhetsmål. Och när vi får dom att må bra och engagera sig, så åker våra lönsamhetssiffror upp.

Det ställer krav på ledningen att se och bekräfta sina medarbetare, sätta tydliga och meningsfulla mål.

I ledarskapsträningen kommer du nyfiket upptäcka sidor av dig som ledare. Du kommer utveckla och förfina dina färdigheter både inom organisationen och dig själv som person och den resan kommer att sträcka sig ut i din omgivning och lämna avtryck hos 100-tals människor.

Justja… sa jag att forskningen visar att du kan öka din lönsamhet med upp till 21% om du ökar engagemanget och välmåendet på din arbetsplats?


Boka in en halvtimme i din kalender så berättar jag mer.

Med Vänliga hälsningar

Henrik Perrin

Ledarskapstränare och utbildare.

Mina 10 000+ timmar

255 p Universitetsstudier
Fritidspedagogisk examen
Socialantropologi
Coachning och handledning
Teamutveckling

Några kurser
Motivational interviewing (MI)
1-årig Stresskonsultutb.
Medberoende
Mental träning och avslappning
NLP
  mm

Några erfarenheter
Utbildare inom ledarskap åt Confex och Yrkeshögskola.
Föreläsare åt Arbetsförmedlingen och Trelleborgs hamn

Individuellt chefsstöd
Missbruksvård
Friskvårdare och föreläsare inom företagshälsovård
Lärare och fritidspedagog